Bơm Gecai Hz Điều Khiển 12 Chế Độ 4.500-6000-8000-10000-12000

  • Gecai   HA 4.500 30w
  • Gecai HA 6.000 40w
  • Gecai  HA 8.000 50w
  • Gecai HA 10.000 60w
  • Gecai HA 12000 85W
Hotline: 0337 668 224
Chat Zalo
Call: 0337 668 224