Máy Sủi Oxy Hồ Koi Fujimac 40R – 60R – 80R – 100R – 120R – 150R – 200R Siêu Bền Bỉ Bảo Hành 1 Năm

3,750,00016,800,000

Đã bán: 205
  1. Máy sục khí FujiMac Mac 40R (Công suất 34w; Lưu lượng 40 L/p; Đầu ra 13mm)
  2. Máy sục khí FujiMac Mac 60R (Công suất 45w; Lưu lượng 60 L/p; Đầu ra 13mm)
  3. Máy sục khí FujiMac Mac 80R (Công suất 53w; Lưu lượng 80 L/p; Đầu ra 13mm)
  4. Máy sục khí FujiMac Mac 100R (Công suất 80w; Lưu lượng 100 L/p; Đầu ra 13mm)
  5. Máy sục khí FujiMac Mac 120R (Công suất 91w; Lưu lượng 120 L/p; Đầu ra 20mm)
  6. Máy sục khí FujiMac Mac 150R (Công suất 100w; Lưu lượng 150 L/p; Đầu ra 20mm)
  7. Máy sục khí FujiMac Mac 200R (Công suất 160w; Lưu lượng 200 L/p; Đầu ra 20mm)
  8. Máy sục khí FujiMac Mac 250R (Công suất 186w; Lưu lượng 250 L/p; Đầu ra 20mm)
  9. Máy sục khí FujiMac Mac 300R (Công suất 250w; Lưu lượng 300 L/p; Đầu ra 20mm)