Tấm Lọc Nước Hồ Cá Cảnh – Cá Koi

65,000800,000

Đã bán: 724

Phân Loại Tấm lọc hồ cá 

  1. tấm lọc 6d
  2. tấm lọc mút đen hồ cá cảnh cá koi
  3. Tấm lọc trắng hồ cá cảnh
  4. Tấm lọc 3d hồ cá
  5. Tấm lọc jmat không keo và có keo
  6. Tấm lọc Trắng Xanh hồ cá