tank nhựa nuôi cá koi

1

  • Tank nhựa tròn 350 lít, kích thước: 970 – 750 x 680 mm
  • Tank nhựa tròn 1000 lít, kích thước: 1460 – 1180 x 790 mm
  • Tank nhựa tròn 1500 lít, kích thước: 1720 – 1440 x 820 mm
  • Tank nhựa tròn 2000 lít, kích thước: 1940 – 1650 x 840 mm
  • Tank nhựa tròn 3000 lít. kích thước: 2290 – 2000 x 870 mm
  • Tank nhựa tròn 4000 lít, kích thước: 2300 – 2000 x 1200 mm

 

Hotline: 0903 115 224
Chat Zalo
Call: 0903 115 224